Asyldebatten fortsetter

Åse Brandvold tar i dagens leder i Klassekampen (1) opp noen av de samme punktene som jeg gjorde i innlegget om Arbeiderpartiets nye asylpolitikk (2). Et helt vesentlig poeng er sammenhengen mellom krig og at folk legger ut på flukt. Hun tar imidlertid også opp et annet vesentlig poeng: Ved å nekte asylsøkere arbeidstillatelse står man i fare for å skape et sikkerhetsproblem.

TV2s Kadafi Zaman tar i et blogginnlegg opp en polarisering han mener å se, mellom «fremmedfryktere» og «innvandrerelskere» (3). Han mener at polariseringen gjør det vanskelig å diskutere gode løsninger. Jeg mener at denne analysen er svak. Det er ingen tvil om at en betydelig andel av befolkninga i Norge har et overdrevent negativt inntrykk av innvandrere, som ser bort fra deres bidrag på arbeidsmarkedet og ikke har noe i mot å svekke konvensjonsbestemte rettigheter for «å bli kvitt dem». Frps omtale av innvandrere har gjennom mange år bidratt til å legitimere disse holdningene.

Når det gjelder Zamans «innvandrerelskere» mener jeg at han bommer grovt. Inntrykket av at det finnes folk, og særlig politikere, som ikke ser utfordringer forbundet med innvandring, er noe som er skapt av medias behov for konflikt. Det blir ingen journalistisk sak uten en konflikt. Dermed får de som forsvarer innvandringa svært sjelden legge fram sine nyanseringer, og derfor vil ingen partier «ta debatten» med Frp. De får ikke sagt det de vil ha fram. Bortsett fra i helt marginale politiske miljøer, med oppslutning mindre enn Demokratene finnes det ingen som ikke er villige til å diskutere særlig de sosiale utfordringene som en feilslått, «anti-snillistisk» integreringspolitikk har medført, dersom de får anledning til å si hva de faktisk mener.

Zaman følger opp med å komme med flere gode innvendinger mot «fremmedfrykternes» kronargumenter. Grepet han benytter ved å konstruere en nøytral, «klok» posisjon til seg selv mellom reelle fremmedfryktere og innbilte «innvandrerelskere» er en klassisk bruk av stråmenn. Dersom han snakker om grupper med noen grad av politisk innflytelse plasserer han nemlig seg selv trygt til venstre i innvandringspolitikken, gjennom sine meninger.

Zaman skriver blant annet «[å] diskutere mulig utnyttelse av norske stønadsordninger uten å blande inn religion eller kultur er fullt mulig». Nei, det er det dessverre ikke i dagens mediebilde. Så lenge det «må være lov» å diskutere dette og andre problemstillinger med utgangspunkt i at kultur og religion er noe statisk, uforanderlig og enhetlig, som per definisjon medfører at noen mennesker er uforbederlig mindreverdige, vil den stråmannen Kadafi kritiserer som «innvandrerelskende» fortsette å eksistere som et bilde skapt av media.

Da vil også Brandvolds frykt for at arbeidsløse asylsøkere blir kriminelle bli en realitet, fordi det ikke finnes noen som tar til orde for at de skal få arbeidstillatelse. I fremmedfrykternes leir vil dette bli en bekreftelse på at det er deres opphav som gjør dem kriminelle, mens Zaman vil finne at rommet for en realitetsorientert debatt nok en gang er innskrenket – ikke minst fordi kloke og nyanserte folk som han selv har bidratt til å undergrave de konstruktive miljøenes legitimitet med beskyldninger om naivitet.

12 responses to “Asyldebatten fortsetter

 1. «Ved å nekte asylsøkere arbeidstillatelse står man i fare for å skape et sikkerhetsproblem.»
  Jeg tror vi skal stikke finger’n i jorda av og til, jeg.
  Sett at man får gjennomslag for dette og man skaffer arbeidsplasser til asylsøkerne, da vil de ha rettighetene til norske arbeidere, ikke sant ?
  Minstelønn og alt det der ?

  Min erfaring fra Afrika er at en månedslønn på 50-70 dollar ( varierer naturligvis fra jobbtype og land ) ikke er uvanlig.
  Om man da kan søke i Norge og men søknaden og ankene bli behandlet så kan man få 2000 dollar i måneden.

  Hva tror du kommer til å skje da ?

  • Jeg tror du peker på en reell problemstilling. Men den er jo tilstede så lenge man i det hele tatt behandler søknaden: Det finnes store inntektsmuligheter uten arbeidstillatelse – hasjsalget langs Akerselva er jo et eksempel på det. Så lenge man behandler søknadene, slik jeg mener at man absolutt bør, for å holde asylretten reell, vil folk forsøke å skaffe seg en eller annen tilleggsinntekt. Da er det bedre å gi dem muligheten til å gjøre det i ordnede former.

   Når det gjelder antallet asylsøkere som kommer til Norge er det jo blitt gjentatt til det kjedsommelige at vi foreløpig ikke har noen rekord. Antallet flyktninger varierer med internasjonale konflikter og hvordan fordelinga mellom EU-land gjøres. Her har Norge et ubenytta handlingsrom, og jeg mener at det er spesielt at man ikke i større grad har diskutert virkningene av Schengen-avtalen.

 2. Det kan være at de som kommer alltid vil prøve å skaffe seg sideinntekter.
  Uansett, om vi skal tilby beskyttelse for de som trenger det er det et minimum krav til de vi skal hjelpe at de forholder seg til norsk lov.
  Om de ikke klarer det viser de at de ikke bryr seg om den tjenesten vi kan tilby og da kan de slippe å få den.

  Videre har Norge forsømt asylantene på det groveste.
  Informasjon om hva som er landets lover og regler bør være obligatorisk!
  Det er mange som kommer å sier «Vi visste ikke det var ulovlig å selge narkotika, vi trodde det var som i Amsterdam». Det kan hende de snakker sant, det kan være de har blitt trent i det svaret.
  Men – når Norge ikke lærer dem opp så kan vi ikke forvente at de kan noe heller.

  Det samme med vold i familien som er helt vanlig og akseptert andre steder i verden.
  Det er også mange land som praktiserer at man må bli vitnet mot av 4 menn for å bli dømt for voldtekt, noe som i praksis betyr at voldtekt er lov.
  At det ikke er sånn i Norge er det ingen som forteller dem.

  Vi har vært for snille, godtroende og det er det nå mange som bokstavelig talt lider for.
  Så – gir de Norge utrygghet ser jeg ingen grunn til at Norge skal gi dem trygghet.
  Derfra kan man gi dem arbeidstillatelse om ønskelig, men noe basis må det være. Og det er ikke der i dag.

  Jeg syns ikke det er noe argument om det er rekord i antall som kommer eller ikke.
  Hadde du argumentert anderledes om det var rekord ?

  Antall flyktninger går ned i Sverige og Danmark og det forteller litt om at folk kanskje ikke bare trenger trygghet, men også at de bevisst velger hvor de skal.
  Det er jo noe å tenke på.

  Hvor mange % av de som kommer er uten identitetspapirer ? 80% ?
  Jeg må si jeg sliter med å forstå hvorfor vi skal være så snille mot dem.
  Jeg har hørt argumentet om at de som flykter ofte må flykte fra papirene sine også siden de papirene kan føre dem i uføre om de blir tatt under flukten.
  Jeg skjønner det.

  Men, de som kommer til Norge kommer ikke til landet med direktefly fra Afghanistan til Norge. Eller fra forskjellige Afrikanske land til Norge.
  Det går nemlig ikke direktefly.
  De kommer via Europeiske land. Og for å få lov til å komme ombord i fly MÅ man ha identitetspapirer. Det er ikke noen vei utenom.
  Derfor MÅ nødvendigvis papirene forsvinne et sted mellom f.eks. Franfurt og Oslo. Og da er det svindlere, for de har ikke noe å frykte mellom Frankfurt og Oslo – rent bortsett fra at man kan finne ut hvem de egentlig er.

  Jeg skjønner at vi skal ta vare på de som trenger hjelp.
  Men, antall er ikke så viktig. Antall reelle flyktninger er viktig. Og som nevnt er de papirløse som kommer med fly ikke blant disse.

  • Jeg synes det er litt pussig at folk som i så stor grad bruker markedstenkning på andre felt ikke er i stand til å se sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel på andre felt: Uavhengig av hvilke lover som gjelder vil folk prøve å skaffe seg et bedre liv. Dersom de må bryte loven for å gjøre det, så kommer det til å skje. Da mener jeg at vi må ha regler som tar hensyn til dette og sikrer at det er mulig å oppleve at man kan gjøre noe for å få bedre livskvalitet på en lovlig og ryddig måte. Det er rimelig å forvente at folk sitter stille og venter på utfallet av en søknad i noen få måneder, men å la folk gå ledige i årevis er faktisk å be om bråk.

   Jeg kjenner ikke til utviklinga i Danmark og Sverige. Hvis du sitter på referanser til dette, er jeg oppriktig interessert. For Danmarks vedkommende er det likevel sikkert at de behandler mange mennesker på en måte jeg synes er skammelig. Hvis måten man skal regulere fordeling av flyktninger i Europa på er en konkurranse om å tilby dem kjipest mulig vilkår, er det bare trist.

   Når det gjelder identitetspapirer er det flere forhold du ikke tar med, som også spiller inn. For det første: Hvor mange ankommer med fly? Dersom de andre europeiske landene i sin passkontroll hadde truffet de tiltakene som de gjennom Schengen og EUs asylsamarbeid har sagt at de skal treffe, ville folk uten visum (borgere fra de landene som flest asylsøkere kommer fra har visumplikt i hele Schengen-området) blitt nektet avreise med fly fra det aktuelle landet. I så fall er problemet at våre europeiske samarbeidspartnere ikke følger opp sine forpliktelser.

   Mitt inntrykk (dersom du har dokumentasjon som peker i en annen retning er jeg også oppriktig interessert) er at de fleste som kommer til Norge kommer over land. På grunn av Schengen-samarbeidet kan de da, når de først har krysset en av Schengens yttergrenser, bevege seg fritt i hele Schengen-området. Det er heller ikke uhørt at andre Schengen-land unnlater å sjekke eller ser gjennom fingrene med at folk mangler ID-papirer, i håp om at flyktninger reiser videre.

   Jeg tror ingen er uenige i at man som nyankommet bør få en kjapp innføring i viktige lover og kulturelle koder i Norge. Men i din omtale av dette snakker du om et udefinert «dem». I dette innlegget gjør jeg rede for hvor liten andel de asylsøkerne som av mange omtales som et problem (folk fra Asia og Afrika) faktisk utgjør av den samla innvandringa. Det har tidligere kommet fram at de aller fleste asylsøkere bidrar aktivt til å dokumentere identiteten sin, selv om de ikke har papirer. Som du selv er inne på, finnes det også legitime årsaker til at de ofte ikke har det. Da synes jeg det er rart at det er disse gruppene innvandringsmotstanderne retter hovedfokus mot.

   Spørsmålet jeg stiller meg er om vi skal la opinionens behov for å straffe åtte voldtektsforbrytere og hundre hasjselgere føre til at de 99% lovlydige asylsøkerne ikke får lagt fram og behandla saken sin på en skikkelig måte. Jeg er gjerne med på å diskutere europeisk samarbeid og andre tiltak, vi kunne f.eks. bruke folketall x BNP som fordelingsfaktor i EUs asylsamarbeid og lage en avtale med EU der vi tok del i dét. Men jeg synes det er trist at det man begynner med er å innskrenke muligheten til i det hele tatt å få vurdert om man trenger beskyttelse. Utgangspunktet må være at de som har et slikt behov får det dekket på en eller annen måte.

 3. Det er nok slik at de som kommer hit og jobber må ha de kravene som arbeidsmiljøloven gir.
  Og de må forholde seg til den også.

  Jeg har venn som har slitt med psykisk sykdom i 6-7 år nå. Midlertidig ung ufør. Hadde han fått mulighet til å tjene litt ekstra så ville han nok det.
  Han har ekstremt dårlig råd etter at medisiner er betalt ( ja – ikke all nødvendig medisin er på blå resept ).
  Alikvel – om han tar seg til rette som du sier er naturlig står han i fare for å miste trygden sin.

  Dette bare som eksempel på hva noen mener er greit for noen og ugreit for andre.

  I Danmark har de et fint nettsted som heter : http://www.nyidanmark.dk/
  Her får du hjelp til å navigere i lover og regler for landet på mange språk.
  Om du ser her : http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/asyl/asyl.htm

  «I 2008 søgte ca. 2.410 personer om asyl i Danmark. Af disse ansøgninger blev ca. 950 behandlet i Danmark som følge af Dublin-forordningen.»
  Hvor mange søker asyl i Norge ?
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2544950.ece
  Første halvdel av 2008 var det 5400, eller godt over dobbelt så mange som i Danmark.

  Som jeg sier : Det er ikke pga kriger i forskjellige land at Norge er overrepresentert. Det er pga det de møter når de kommer hit.
  Hva er det Danmark gjør som er så kritikkverdig ?

  Vi fordeler ikke flyktninger i Europa ved å tilby best eller værst vilkår.
  Det er det landet der flyktningene kommer (opphavslandet blir det ofte omtalt som) som skal ta seg av søknaden og være ansvarlig for vedkommende.
  Man kan ikke shoppe å dra fra Italia til Tyskland, Polen, Danmark til man får ja. Det er første landet som avgjør.

  Om det stemmer det du sier at det ikke er så mange som kommer med fly, men med buss så skal personene sendes dit bussen kom fra. Sverige, Tyskland, Danmark.
  At myndighetene evt ikke praktiserer dette er i såfall Storbergets ansvar.
  Den eneste måten å komme inn i Norge med buss uten å komme til et annet Schengen land er via Russland.
  Og jeg tror ikke mange asylanter ønsker å prøve å komme inn i Russland uten papirer…

  Det er en interessant statistikk du kommer med ang problemer og geografi.
  Desverre er eksjugoslavene også godt representert på kriminalitetsstatistikken.

  Jeg mener at statistikken din er riv røskende gal. Det er en gruppe mennesker som er i Schengen og som har krav på å komme hit om de vil det.
  Det er en annen gruppe som ikke er fra Schengenlandene og de har IKKE krav på å komme hit.
  Og disse to blander du sammen og kaller alt sammen innvandring.
  Det MÅ bli sterkt missvisende.

  Alle skal få saken sin behandlet. Vil oponionen noe annet ? I såfall støtter ikke jeg oponionen.
  Men, om man gjør noe galt har man selv valgt å få avslag mener jeg.

  • 1. Du må skille det praktiske argumentet for å få arbeidstillatelse og det prinsipielle argumentet mot å ikke bryte loven. Jeg mener at det er praktiske hensyn som taler for at asylsøkere skal få jobbe, og at reglene er så strenge at de skaper praktiske problemer. Folk som er på uføretrygd har fått en stønad som er politisk fastsatt på bakgrunn av tidligere lønn med et nedre gulv og ymse tillegg fordi de ikke har arbeidsevne. Det er en prinsipiell begrunnelse. Likevel har man sett at dette i blant fører til at folk med en viss arbeidsevne da ikke får utnyttet denne, til ulempe for samfunnet, og at enkelte arbeider svart. Det har ført til at enkelte har foreslått redusert avkorting av trygda for uføretrygdede som ønsker å jobbe noe eller fullt – både fordi det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, senke terskelen for å gå tilbake i arbeidslivet og dermed være en praktisk løsning, selv om det prinsipielt vil være problematisk å gi stønad for manglende arbeidsevne til en person som er i arbeid. På samme måte framfører jeg et praktisk argument for å gi asylsøkere arbeidstillatelse etter en viss tid. Prinsipielt er vi enige om at loven skal følges, og jeg argumenterer ikke for at det skal bli sett på som ok å bryte den. Kompisen din bør forøvrig søke dekning av legemidler etter bidragsordningen for det som ikke går på blå resept, se denne lenka, søk etter overskriften legemidler mv.

   2. Danmark har lenge markedsført seg som et av Europas kjipeste land både på asylfronten og når det gjelder innvandring generelt. Inga Marte Thorkildsen har skrevet om dette. De danske asylreglene innebærer bl.a. utstrakt bruk av frihetsberøvelse, og Danmark har bl.a. deportert asylsøkere til det sentrale Irak mens det pågikk krigshandlinger der.

   3. Jeg har ikke sagt at Norge får flere asylsøkere enn andre land på grunn av krig. Jeg har sagt at asylsøkerne i utgangspunktet legger på flukt på grunn av konkrete, etterprøvbare hendelser. Det at Norge får en større andel skyldes som nevnt at mange Schengen-land ikke overholder forpliktelsene sine og at mange land fører en inhuman asylpolitikk som skremmer folk fra å søke asyl, selv når de har et reelt beskyttelsesbehov. Jeg tror vi begge har forstått reglene som gjelder etter Dublin-forordningen – med at første land skal behandle, men de overholdes ikke. Anti-«shoppe»-poenget er det ingen som er uenige i.

   4. Det er to problemer knytta til dem som kommer over land: Det ene problemet er at mange land ser gjennom fingrene med dem ved de kontroller som måtte finnes, når de får vite at de har planer om å reise videre – selv om de etter Dublin-forordningene skulle ha behandlet søknaden deres. Det andre problemet er at det er i det første landet de blir registrert at søknaden skal behandles. Har de kommet med båt til Spania, eller over en dårlig bevoktet grense i Øst-Europa kan de fint ta seg på kryss og tvers uten å bli registrert noe sted. Det naturlige stedet å begynne dersom man mente at det kommer for mange asylsøkere til Norge var å ta dette opp med landene som er ansvarlige for grenseovergangene, ikke å gjøre det kjipere å være asylsøker. Det er ikke Storbergets, men Gahr Støres ansvar. Eventuelt kunne man diskutert Schengen-avtalen – det kunne virkelig vært effektivt, men det er det ingen som gjør.

   5. Når det gjelder problemer og geografi, er jeg usikker på hva du mener, så det er vanskelig å kommentere. Jeg har sagt noe om hva som framstilles som problemer, og mener at asiatiske og afrikanske asylsøkere framstilles som et problem. Jeg mener at det egentlige problemet man burde diskutere er kriminelle handlinger, årsakene til at de finner sted og hva man kan gjøre for å forebygge dem. Asylsøkere som gruppe er en lite relevant kategori i den diskusjonen.

   6. Det kommer i dag et helt ubetydelig antall asylsøkere fra land i det tidligere Jugoslavia.

   7. Hvilken statistikk mener du er riv røskende gal? Statistikken i blogginnlegget jeg lenka til er SSB-tall, så da må du eventuelt bli mer spesifikk.

   8. Jeg skiller mellom innvandrere og asylsøkere. Det er det langt fra alle som gjør. Jeg har også gjort grundig rede for de ulike begrepene som brukes, så jeg har vanskelig for å forstå hva det er du mener – alle definisjoner er de samme som SSB og UDI bruker. De største landgruppene med innvandrere kommer fra Schengen-land. Det er flere av disse landgruppene som i ymse debatter sauses sammen med asylsøkere og skal «slås ned på». Hovedpoenget mitt er asylsøkere utgjør en liten andel av den totale innvandringa og at dersom man ønsker å begrense innvandringa – og det er det jeg har inntrykk av at både Frp og Ap ønsker – så er det nesten meningsløst å endre asylreglene. Frpere snakker for eksempel mye om «kriminelle innvandrere» uten å spesifisere hva de mener, for eksempel her.

   9. Det er jo også enkelte av de gruppene som du sier har krav på å komme hit som omtales som et problem, jfr. debatten om «kriminelle bander fra Øst-Europa». Men folk utenfra Schengen-området har også krav på å komme hit og få en søknad om asyl behandlet jfr. FNs menneskerettighetskonvensjon §14, så dette går tilbake til debatten om EU-landenes håndtering av immigranter.

   10. Jeg er glad for at du mener at alle skal få saken sin behandlet. Jeg mener man i blant kan få inntrykk av at det er noe annet som menes. Siv Jensen sa bl.a. i en duell under valgkampen: «Det vi ser i Oslo er en flom av kriminelle asylsøkere som selger dop og voldtar jenter uten grunn». Da høres det unektelig ut som om hun vil stoppe flommen? Kan det bety noe annet enn at hun vil redusere antallet søknader som skal behandles?

 4. 1. Jeg skjønner hva du sier. Men, tenk på hvordan dette blir oppfattet i folket.
  «Jeg som er norsk og har blitt syk skal ha det værre enn de som ikke har oppholdstillatelse en gang….».
  Jeg tror at det kommer til å bli grobunn for missnøye. Det er alt.

  2. Regjeringen åpner for å internere, de. Akkurat som Danmark.
  Og regjeringen sender folk tilbake til Afghanistan mot FNs tilrådning.
  Er ikke sikker på om jeg ser den store forskjellen, jeg.
  Kjipest i Europa er kanskje Hellas som har laget store telt leire hvor ulovlige innvandrere skal oppholde seg.
  Eller Italia som også er ganske tøffe.

  3. Det kan så være. Jeg har ikke dokumentasjon på at andre land sender videre og ikke tar Schengenansvar.
  Det har sikkert du. Og – hvorfor tar ikke regjeringen tak i dette ?

  4. De kan ta seg frem overalt. Men, er de da trygghetssøkende eller lykkejegere ? Om man kommer til Spania – er ikke det trygt ?

  5. Nei. Jeg mener det blir feil. Vi har alltid hatt kampanjer for å dempe grupper som ikke oppfører seg i samfunnet.
  Før jul har det vanligvis vært programmer på tv om familievold, alkoholens påvirkning om det blir for mye, skremte barn, krisesentre osv.
  På våren kommer det kampanjer mot ungdom som advarer mot fart.
  På sommeren kommer det kampanjer om fart på sjøen.

  Alle disse tiltakene er rettet mot risikogrupper.
  Derfor må man gjenkjenne risikogruppene og kjøre på der.
  Det er ikke noe vits i å ha en kampanje mot omskjæring av jenter i en kirke. Men, det er veldig viktig i en moské om du skjønner hva jeg mener.

  Når samtilige av alle anmeldte voldtekter i Oslo tidligere i år var anmeldelser mot personer av utenlandsk bakgrunn så er det opplagt at man burde hatt ha tiltak og opplysning i den gruppen.
  Ett eller annet sted lærer de som vokser opp i Norge at voldtekt og narkosalg er ulovlig. Det må de som kommer også få vite.
  Og da må det være et spesiellt opplegg for dem.

  Om du ser på de innsatte i fengslene og overnevnte faktum om voldtekter i Oslo så syns jeg det er trist at du ser på gruppen som lite relevant.
  Det kommer bare til å føre til mer vold og narko å lukke øynene.

  6. Det stemmer. Og vi skal jo selvfølgelig lukke øynene for det som har skjedd, hvordan det skjedde og hva vi kunne gjort bedre, ikke sant ?

  7. Tallene dine er riktige, men du sammenligner ting som ikke har noe med saken å gjøre. Snørr og barter om du vil.
  Den ene gruppen har krav på å komme hit og skal bare registrere seg om de vil jobbe her.
  Den andre gruppen har ikke krav på å komme hit, men kan få komme inn om de møter spesielle krav.
  Hvorfor ikke ta med turismen som gruppe også ? Det er like logisk….
  Eller – som du sier i 8. : Det er forskjell på innvandrer og asylsøker. Derfor skal ikke disse sammenlignes.
  ( Linken om FRP og kriminelle innvandrere virker ikke)

  10. Du underslår at FRP alltid har sagt at de skal følge internasjonale lover Norge har forpliktet seg til.
  Der er svaret ditt.
  Men, FRP vil ha fortgang i søkeprosessen og de vil ikke at man skal få gå fritt på gaten mens de venter på søknadsbehandlingen.
  Grunnen til dette er overnevnte vold og narkotikaaktivitet. Grunnen er også at Norge selv ikke informerer om hva vi forventer av dem.
  Grunnen er også at det er 20.000 personer som rett og slett har forsvunnet i Norge uten at man vet noe om dem – og ingen vil snakke om det.
  (Parakdoksalt nok er man mange ganger så opptatt av to personer i Kongo enn 20.000 i Norge).

  Sett i sin helhet : Norge og Europa har veldig liten styring på sine fremmedkulturelle. I Paris har vi sett opptøyer fordi ungdommen (franskfødt) føler de ikke får vært med i samfunnet.
  Det er ikke så rart. Når mamma i huset ikke får lov til å jobbe. Eller kanskje ikke en gang får lov til å lære språket, da blir familien med en inntekt. Og det er ofte flere barn å dele inntekten på enn i tradisjonelle Europeiske familier.
  Dermed får ikke barna sko, klær, biler, utdannelse som andre. Og de skylder på Frankrike. Men, sannheten er at man må jobbe for sin egen lykke.
  Dette har man ikke klart å få inn der og jeg frykter det samme her. Hvor stor andel av Somalske kvinner tror du er i jobb i Norge i dag ?

  Vi har sett det i Danmark. Jeg liker ikke Muhammed karikaturene. Jeg syns hele striden har vært unødvendig. Vi har rett til å si og trykke det vi vil, men en rett er ikke noe som for enhver pris skal brukes i tide og utide.
  Alikevel blir Danmark møtt med protester, trusler og demostrasjoner når man har utøvd sin rett.

  I Norge også. Forlagssjef Nygaard ble skutt for å gi ut en bok.
  Vi har sett opptøyer av dimensjoner omkring et såkalt ikke-religiøst plagg som hijab. (Skulle likt å sett hele Oslo sentrum i fyr over noen olabukser…).
  Vi så det samme på Youngstorget da ei muslimsk jente brant sin hijab. Det har hun lov til. Men fy så forståelse hun ble møtt med. Bråk så det holdt!
  Vi har sett han som trykket Muhammedtegningene få trussler og måttet ha politieskorte og flytte til hemlig adresse.
  Dette i tillegg til at vi ser overfallsvoldtekter, narkotika, svindel med falske unger osv.

  Det er vi i Norge som svikter. Vi er for dårlige på å integrere.
  Og da må vi gjøre noe annet enn å lokke øya. Da må vi våge å ta opp vanskelige tema.
  Idag er 6000 norske barn borte. Ingen vil snakke om det. Det blir rapportert at de ble for norske og er sendt til foreldrenes hjemland for skole og oppdragelse der.
  Uten samtykke og uten at norske myndigheter blir informert.
  Vi må ta tak i slike ting. Ikke si at vi skal se på alle kriminelle som en gruppe. Da vil tiltak mot slike ting aldri få en ende!

  • 1. Hvis du er enig prinsipielt, står det på evnen til å forklare folk at dette er smart. Jeg gjør et beskjedent forsøk her.

   2. Derfor er jeg mot de innstramningene i asylpolitikken som står i regjeringserklæringa og har skrevet om hvorfor disse er meningsløse med utgangspunkt i det folk oppfatter som resultatet og derfor uttaler Kristin Halvorsen at hun er skuffa over utfallet av regjeringsforhandlingene på dette området. Derfor var det også tidligere unntak for Hellas i bestemmelsene for utlevering til førsteland.

   3. I f.eks. denne saken var det snakk om en konkret leir som franske myndigheter over lengre tid unnlot å gjøre noe med, inntil de ble presset av britiske myndigheter. Årsaken til at de ikke gjorde noe var åpenbart at de som bodde der planla å ta seg over kanalen.

   4. Når du først har muligheten til å bevege deg fritt, finnes det mange andre grunner enn «lykkejag» for å forsøke å ta seg til et annet land enn det første man kommer til. Bedre levestandard er en slik grunn, men nettverk, venner og kjente, samt sannsynligheten for å få en rettferdig behandling av søknaden spiller nok også inn. Jeg mener at et overnasjonalt samarbeid, heller en unilaterale innstramminger av asylreglene er måten å takle dette på. Jeg sitter dessverre ikke med mer info enn du på hvordan Utenriksdepartementet og Justisdepartementet jobber med dette, men jeg antar at de gjør det.

   5. Her argumenterer du mot deg selv. Du skriver:

   Alle disse tiltakene er rettet mot risikogrupper.

   Men innholdet i kampanjene er rettet mot atferd, ikke gruppen. Du skriver også:

   Det er ikke noe vits i å ha en kampanje mot omskjæring av jenter i en kirke. Men, det er veldig viktig i en moské om du skjønner hva jeg mener.

   Dette er bare tøys. Det er ikke spesielt viktig i en moské. Det er en liten andel av norske moskégjengere som kommer fra land som praktiserer kjønnslemlestelse, og en liten andel av dem igjen som med noen sannsynlighet faktisk gjør det. I oppvasken rundt Human Rights Watch har det bl.a. kommet fram at en del av «dokumentasjonen» de har lagt fram rundt omfanget av dette problemet har vært blåst opp til det latterlige.

   Voldtektsretorikken er faktasjekket og lagt død. Du kan ellers lese innlegget mitt om Sosialister og voldtektssaker dersom du lurer på hvor jeg står i den saken.

   Jeg mener at de gruppene og det tiltaksnivået du argumenterer for er alt for grovmasket. Det vil koste langt mer både i rene penger og i stigmatisering å legge bånd på bevegelsesfriheten til alle asylsøkere fordi det innenfor denne store gruppen finnes en 25% overhyppighet av en viss type kriminalitet. Det blir litt som å ilegge folk på østkanten i Oslo portforbud fordi det er langt mer vanlig med narkotikaforbrytelser der enn i Volda. Det er ikke å lukke øynene, det er å beholde perspektiver.

   6. Nei, men dersom du, slik du sier det, mener at «asylsøkere fra Eks-Jugoslavia» er et problem, er det meningsløst å stramme inn på asylreglene. Jeg er uenig med deg i at denne gruppen er et problem, selv om det finnes kriminelle med bakgrunn fra Eks-Jugoslavia. Men dersom jeg for argumentets skyld aksepterte premisset ditt, ville det altså være snakk om folk som allerede har oppholdstillatelse, og til dels også statsborgerskap.

   7+8. Det er faktisk ikke jeg som blander. Nå funker lenka i 8, men for sikkerhets skyld legger jeg den ved her også.

   10. Frp driver med dobbeltkommunikasjon – her som i klimaspørsmålet, det er det ingen tvil om. Jeg bruker UDIs og SSBs definisjoner, og det er de som brukes i offentlig forvaltning. Hvis det er noen som burde endre begrepsbruken sin, så er det Frp.

   Når det gjelder de oppsummerende kommentarene dine, er det mange av problemene du beskriver som jeg kjenner til og til dels er enig i din beskrivelse av. Men i motsetning til Frp, som i klimapolitikken vil bruke bare gulrot og ingen pisk, men i integreringspolitikken bare pisk og ikke gulrot, mener jeg at det i begge saker bør være en balanse. Et av hovedproblemene i integreringspolitikken har vært at man ikke har vært villig til å betale det det koster. Her prøver vi også å gjøre ting, slik som gratis kjernetid i barnehagen, fjerne kontantstøtten, senke prisen og øke tilgjengeligheten til barnehageplasser osv.

   Men du lar være å skrive at dersom vi ikke hadde hatt innvandring hadde vi hatt en netto befolkningsreduksjon i Norge, slik at vi hadde blitt enda færre til å bære framtidas pensjonsbyrder, du unnlater å ta opp emner som at jenter fra enkelte minoritetsmiljøer er blant de dyktigste studentene vi har i Norge, at personer med minoritetsbakgrunn er overrepresentert blant pleiepersonell og til og med fastleger, at kollektivtransporten i Oslo ville stått stille uten folk med minoritetsbakgrunn og en hel rekke positive bidrag til det norske samfunnet som en vanvittig mye større gruppe innvandrere leverer hver dag hele året. De synes sikkert det er trivelig at den eneste medieomtalen folk med deres bakgrunn får er når enkeltindivider voldtar, dreper, kjønnslemlester og ønsker sharialover.

   Vi kan godt diskutere integreringspolitikk, men ikke med utgangspunkt i at det å komme fra Afrika eller Asia i utgangspunktet gjør deg som menneske til et problem. Jeg mener at årsaken til at enkelte landgrupper er overrepresentert på enkelte områder i kriminalitetsstatistikken er like sammensatt som årsaken til at etnisk norske menn begår æresdrap (dreper kjæreste/samboer/kone og i noen tilfeller barn) og er overrepresentert på statistikken for miljø- og finanskriminalitet. Da må tiltakene som utformes også være like målrettede. Derfor mener jeg også at regulering av innvandring på et overordnet nivå er et irrelevant element i en debatt om kriminalpolitikk.

 5. 2. Men, det kan ikke fortsette som nå.
  Selv regjeringen sier at kapasiteten er sprengt.
  Selv SV må se at private tjener penger på å opprette mottak fordi staten ikke klarer dette.
  Vi har ikke ubegrenset kapasitet. Ser du det ?

  3. Skjønner – England er ikke med i Schengen og må holdes utenfor de frie grensene.

  4. Jeg er uenig. Når du kommer til et område eller land for å søke asyl så gjør du det.
  Du går ikke først å besøker fettere og kusiner og risikerer å bli kastet ut for ulovlig opphold først.

  5. Jeg tror det er få i kirken som omskjærer barna sine. Det er ikke i den kristne kultur.
  Det er derimot mange i den muslimske kultur som gjør det. Du sier det ikke er mange. Nå skal ikke jeg bruke flere innlegg å krangle om hvor mange som er mange.
  Men, det er problem der. Og, hvordan kommer man ut til dem ?
  Sender vi spotter på NRK ? Nei – såpass mange ser bare Al Jazzera at budskapet ikke kommer frem.
  Går man på skolene ? Nope – barna det gjelder kommer ikke til å si imot mor og far og foreldrene møter stort sett ikke på foreldrekonferanser.
  Skal vi ta det på norskundervisningen ? Vi kan, men den undervisningen er frivillig og det er lavt fremmøte. Spesiellti familier der Koranen står så sterkt vil ikke damene møte opp og da kan mennene fremdeles holde på som de vil.
  Kan vi bruke moskeene til å sende budskap ? Ja, det kan vi. Ikke bare til de som er i moskeen, men til samfunnet slik at det blir diskusjonstemaer og opplysning inn i miljøene.
  -Eller bare tøys som du sier.

  Voldtektsanklagene motbevist ? Du sier selv i linken du legger ved :
  «Likevel vet vi også at enkelte grupper av minioriteter er sterkt overrepresentert på voldtektsstatistikken.»
  På meg virker det som utsagnet ditt ikke er det samme som å legge noe dødt og motbevist.

  Igjen. Det er kunnskap som du sier. Og Norge må gi kunnskap til de som skal bo her. I flere av landene i nord-afrika er det slik at for å bli dømt for voldtekt må 4 eller 5 vitne mot deg.
  Alle må være menn og de må ha sett voldtekten «in action» for å være vitner. Ergo : Voldtekt der er ganske vanlig og oppfattes som lovlig da svært få kan bli dømt for det.
  Selvfølgelig er det slik i Norge også. Ingen har jo fortalt dem at det ikke er sånn….

  Beveglesesfrihet : Har man rett til å oppholde seg på norsk jord uten oppholdstillatelse ?
  Er det bevegelesesfrihet å plassere folk i mottak som er så øde at man ikke kan bevege seg ? Er ikke slik plassering egentlig det samme som internering ?

  6. Det gjelder de som har kommet, ja. Jeg har ikke sagt noe annet. Men, de er alikevel høyt oppe på kriminalitetsstatistikken. Ikke totalt, men kriminalitet/opphavsnasjonsborgere.

  8. Linken virker. Er dette en vG sak eller finner du det samme i programmet som du sier må ligge i bunn ?
  Flyktninger som ikke kan lese og skrive må selvfølgelig få komme.
  Innvandrere som skal være med å bygge landet og som vi trenger som arbeidskraft må kunne basis.
  Er det så urimelig ? Eller bør Norge ut av Schengen og åpne grensene for de som vil komme hit ?

  10. Jeg ser ikke dobbeltkommunikasjon, jeg. Kanskje du kan forklare den ?

  11. Man har ikke vært villig til å betale det det koster. Enig.
  Norge har vært for dårlig til å stille krav. For dårlig til å kreve opplæring. For dårlig til å kreve forståelse for vår måte å leve på.
  For dårlige til å banke inn : «Jenter som går i skjørt ber ikke om det».
  Det har vært for mye frivillighet. Det har vært for mye naivitet.
  Og fremfor alt : Å kreve norskkunnskaper, kreve noe forståelse av kultur, demokrati, lover, det har blitt forbundet med FRP. Og frykten for å gi FRP rett har gjort at man ikke har villet kreve det nevnte.
  Da blir fokuset politikk og ikke mennesker. Veldig farlig.

  12. Det er mange flinke. Jeg blir nok fort stigmatisert fordi jeg sier at det er store problemer og da tror motparten at jeg ikke ser noe positivt også.
  Poenget er : De som kommer hit fra de landene du nevnte er problemland tar i svært liten grad voksenopplæring. Det er en enorm grad av trygdede her.
  Og vi vet at sansynligheten for at barn av trygdede også kommer på trygd er veldig stor. Ikke blant innvandere, men av hele landets befolkning. Det har med det å bli passiv å gjøre.
  Har du lest bøkene til Kadra ? Hun snakker om de løft som er så vanskeligere å få til.
  Det at barna vil bli bedre enn foreldrene og at det er vanskelig.

  Flykningene som vi skal ta imot skal vi ta imot.
  Trenger vi arbeidskraft så er det en helt annen kvote enn flyktningene. Det er innvandrerne. Oftest polakker og svensker.

  13. Jeg beklager om jeg har sagt at personer fra områder er et problem. Da var jeg enten ikke nøyaktig nok eller oppfattet feil. Jeg mener at det er personer noen områder som krever mer enn andre. Som du også nevnte da du sa Afrika og Asia.
  Jeg kan godt fortelle deg hvorfor nordmenn er overrepresentert på miljø og finanskriminalitet.
  Miljøkriminalitet er oftest anmeldt mot bedrifter som produserer noe. Det er få om noen flyktninger som driver slike bedrifter.
  Dette gjør det teknisk umulig for dem å være med på statistikken.
  Hvor mange innvandrere jobber det som meglere på Oslo Børs ? Eller som topper i banker ? Det er ikke så rart at de ikke begår kriminalitet når de ikke er der.

  Det er rimelig urettferdig å bruke statistikk sånn. Hvor mange Aboriganere strøyk på skolen i Australia forhold til nordmenn ?
  Vel – med tanke på at det er veldig få nordmenn i Australia så er tallet enormt. Men, det sier ingen ting. Ikke sant ?

  Jeg skjønner du vil provosere meg ved å si at nordmenn dreper i æresdrap.
  DET er bare tull. Tror du en etnisk nordmann dreper dattera si fordi hun har hatt sex ?
  Eller kona for å ha mistet æren om hun gjorde noe galt ?
  Sjalusi heter det her. Det har ikke noe med ære å gjøre.

  • 2. Mottakskapasitet er en ting, å hindre folk med beskyttelsesbehov i å få lagt fra søknadene sine er en annen. Jeg har skrevet flere ganger at vi må treffe tiltak for å sørge for at det europeiske samarbeidet faktisk fungerer.

   3. Dette er ikke argumentasjon, det er bare bullshit. Det er sånne kommentarer som har gjort at jeg har slettet innlegg du har skrevet før i tida.

   4. Dersom grensen er åpen, og du – som i Hellas – vet at myndighetene driter i om du har en sak eller ikke i det første landet du kom til, så drar du et annet sted. Prøv selv.

   5. Men jeg vil gjerne bruke litt tid på å krangle om hvor mange som er mange, og hva du egentlig mener med

   i den muslimske kultur

   Dersom du faktisk visste noe om kjønnslemlestelse, ville du visst at det er fordømt av muslimer i de fleste deler av verden der islam er utbredt, at det er en før-islamsk skikk som også praktiseres av kristne, jøder og tilhengere av polyteistiske religioner i de områdene der det forekommer, se god Wikipedia-artikkel om emnet. Overfor enkelte grupper fra visse land er det trolig et poeng med informasjon om norske myndigheters syn på denne skikken – det er ikke snakk om flere enn at det er mulig å komme hjem til dem på døra, men å hevde at det er rimelig å drive anti-kjønnslemlestelsesprogrammer i moskéer generelt er bare kunnskapsløst. Det å trykke en debatt nedover alle dem som går i moskeer blir litt som å oppsøke arbeidsplassen din for å trykke nedover deg en debatt om det som jeg litt provokativt kaller norske æresdrap.

   Når du bruker den første linja i et tekststykke som har som eneste formål å nyansere nettopp den første linja som et argument for at jeg tar feil – uten å kommentere nyansene, sier det for meg alt om hvor interessert du egentlig er i en reell debatt. Når du prøver å snu argumentet om portforbud på hodet overser du også at mange av dem som begår kriminelle handlinger allerede har oppholdstillatelse.

   Det du skriver om plassering av asylmottak er jeg hjertens enig i, og det er bare ett av mange eksempler på hvordan tilnærminga på dette politiske feltet har vært prega av at tiltakene må utformes på en billigst mulig måte. På den andre sida er det også et hav av forskjell på faktisk internering og det å bo i usentrale strøk, og den ikke helt ubetydelige nyansen tror jeg du også ser om du ikke går inn for å være vanskelig.

   6. Men da er de vel irrelevante i asyldebatten?

   8. Hvis du kan dokumentere at Amundsen ikke sa kriminelle innvandrere og deretter snakket om asylpolitikk er jeg interessert i å lese det. Jeg synes forøvrig du er ganske så flink til å overse denne typen bjelker i Frps øye.

   Jeg synes også det er imponerende raust av deg å invitere polakker og baltere i høykonjunktur, på en måte som fører til at deres nasjonale arbeidsmarked lider (i Estland har håndverkereksporten ødelagt lønnssystemet og produksjonsindustrien), for å spare de skarve kronene det koster å lære noen som står i fare for å bli torturert eller drept å lese og skrive på norsk.

   10. Dobbeltkommunikasjonen går ut på at Frp sier at de vil begrense innvandring og overholde internasjonale konvensjoner mht asyl- og flyktningepolitikk, mens de gir inntrykk av å ville stenge grensene for «kriminelle innvandrere». Det er ikke mulig. Artikkelen jeg viste til er ikke enestående. Et kjapt google-søk ga flere tilsvarende treff, så det er neppe snakk om at VG er «slemme» med stakkars Frp (1, 2, 3, 4). Dakal, asså. Min partifelle Ivar Johansens samling av fakta om innvandrere og kriminalitet kan anbefales.

   11. Nei, jeg tror ikke de løsningene du skisserer vil hjelpe. Jeg tror at problemet er at man ikke har vært villig til å ta den politiske kostnaden ved å plassere asylmottak på steder der folk treffer nordmenn, at man ikke har sørget for at folk kommer seg i jobb, at man ikke har fjernet kontantstøtten før, eller vært villig til å gi nyankomne gratis tid i barnehagen som en del av en introduksjonspakke, osv. I de tilfellene der norskkurs har blitt gitt på arbeidsplassen har resultatene vært kjempemessige, se denne FAFO-rapporten.

   Som jeg skrev i innlegget om voldtektssaker vet man for lite om hvorfor noen blir så forskrudd i hodet at de begår overfallsvoldtekter, men i tillegg til saken jeg skrev om i det innlegget viser denne artikkelen at det på ingen måte er et innvandrerproblem.

   12. Poenget er at du på tiltakssiden diskuterer som om disse menneskene – som utgjør det overveldende flertallet av innvandrere uavhengig av om de er kvoteflyktninger, har fått innvilget asyl eller er familiegjenforente – ikke finnes. Med dine tiltak ville de ikke vært her. Når det gjelder polakker og svensker, henviser jeg til argumentasjonen i punkt 8.

   Jeg har hørt deler av Kadras siste bok på radio og lest flere intervjuer med henne. Problemene hun beskriver må vi ta på alvor, men jeg tror neppe vi gjør livene til ungdom som må definere en ny kulturell virkelighet for seg selv – i møte mellom foreldrenes og den norske virkeligheten – lettere ved å omtale dem som en kvise på det norske samfunnets rompe.

   13. Det er ikke forbudt å lese mellom linjene. Jeg valgte finans- og miljøkriminalitet fordi det er åpenbart for alle og enhver at nordmenn er overrepresenterte. Du nevner flere forhold som forklaringer her som er av en type som aldri blir diskutert når det gjelder voldsforbrytelser begått av innvandrere, hvor de kommer fra, hva de driver med etc. Dersom du snevrer inn kategoriene og ser på hvilke forhold som uavhengig av opprinnelse fører til økt sannsynlighet for å begå kriminelle handlinger, og ikke minst å bli oppdaget, vil du se at innvandrere ikke er noe verre enn nordmenn – slik det gjøres rede for i denne SSB-artikkelen.

   Du skrev:

   Det er rimelig urettferdig å bruke statistikk sånn.

   Ja, men det er faktisk rimelig urettferdig å bruke statistikk slik du gjør det også.

   Når det gjelder nordmenns æresdrap tror jeg at det like ofte som sjalusi handler om en maktesløs fortvilelse over ydmykelsen som ligger i å måtte møte verden etter å ikke ha klart å holde familien samlet eller å holde på dama. Er ikke det et spørsmål om ære?

 6. 2. De som kommer på mottak er jo potensiellt på flykt alle sammen.
  De som kommer til yrkesinnvandring, familiegjenforening osv kommer jo ikke på mottak.

  3. Joa, den var litt på spissen. Men, England er jo ikke med i Schengen.

  4. Jeg vet ikke om Hellas driter i alle som kommer. Jeg vet bare de har teltleire for ulovlige innvandrere. Du har sikkert dokumentasjon å vise til at Hellas driter i de som kommer.

  5. Jo – det jeg sier er at det ikke er noen kristne som omskærer barna sine i Guds navn. Derimot forekommer dette blant muslimene. Det kan godt være fordømt av de fleste, men alikevel er det der det kommer. Og da er det kanskje der man må jobbe med det for å stanse det.
  Jeg skjønner du er provosert over dette, men det er fakta. Det kan godt være at det i førmuslimsk tid ble praktiser av andre. Det Gamle Testament i Kristendommen er ganske ondt. Steining er lov der og det kan være at omskjæring også er det uten at jeg vet noe om det.
  Alikevel er det et lite problem da ingen praktiserer bibelen ut fra det gamle testamentet, men det nye. Der det ikke er lov å behandle mennesker slikt.
  Derfor er det heller ikke relevant for Norge i dag å bekjempe omskjæring blant kristne, da det ikke forekommer.

  6. Det er en del av bildet vi må forberede oss på å ta imot, ja.

  8. Jeg har lært at program betyr mer enn VG oppslag, jeg. Jeg kan ikke dokumentere at han sa det. Jeg kan heller ikke dokumentere at han sa det.
  Det er mye mulig vi ser forskjellig på det, men det er et demokratisk problem om velgerne tar landets mest populistiske avis mer sierøst enn et demokratisk fattet program.
  Jeg så forresten Lysbakken på TV i dag. Han snakket ikke lenger om sine meninger. Det var partiet han representerte og hva han hadde sagt en gang han mente var helt irrellevant for partiet i regjering.
  Det er kanskje greit for han, men ikke for andre ? ( http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3330503.ece )

  Jeg er raus, men jeg har ikke invitert noen hit. Det er Gro i 94 som ledet Norge inn i EØS og åpne grenser for varer og tjenester med unntak av beaarbeidede landbruksprodukter.
  Jeg tror det er mange i Polen som kom uten invitasjon og jeg tror det er mange som er fornøyd over å kunne sende penger hjem til familien slik at de fikk det bedre enn om de ikke hadde fått invitasjon eller reist av egen fri vilje.
  Jeg møtte to polakker i fjor som malte hus. De var unge og tjente nok en sommer her til å kunne betale for universitet og skolegang i Polen et helt år ved å male her en sommer.
  Jeg tror det er en samfunnsnyttig sak – trist du bare kommenterer hvordan andre land lider av å få pengetilførsel.
  Det er disse land sine problemer. Om de ikke ville være med så er det DE som skulle takket nei til EU….

  Alikevel ser man på tidligere østeuropa i dag og da de ble med er det liten tvil om at det har vært en suksess å være med i EU.

  10. Ja – men det er noen som får opphold av humanitære årsaker. Av familiære årsaker. Av mange årsaker som ikke er regulert av de internasjonale konvensjonene.
  Så det går an å endre praksis OG overholde konvensjonene.

  11. Jeg så et program på NRK for noen uker siden og der intervjuet de noen asylsøkere som ble kastet ut av Norge for salg av hasj på gata. De sa at de trodde det var lovlig og kunne ikke se at de hadde gjort noe galt.
  Sett at de snakker sant : Ville det da ikke trygget deres rettssikkerhet om de var klar over loven i Norge ? Da ville de fått saken sin behandlet og kanskje fått blitt om de var reelle flyktninger.
  Ønsket om opplæring av lover, kultur og språk er ikke bare fordi det passer oss i landet, det sikkrer også dem det gjelder.

  12. Du har rett i at å spre innvandrerbefolkningen ville skapt bedre integrering. Alikevel ser vi at mange som blir plassert i andre norske byer søker mot Oslo og Drammen og ønsker å bo sammen med sine egne.
  Det er ikke bare vår politiske vegring som er årsaken til dette.

  13. Som du ser av mine innlegg over sier jeg ofte at det er Norge som tar imot på feil måte. Psykriatrien klarer ikke ta imot alle som trenger hjelp for eksempel.
  Men, jeg tror på at man skaper gode borgere ved å ikke bare premiere, men også stille krav.

  Det har tradisjonellt ikke vært en del av den norske kulturen ( i nyere tid ) å drepe pga ære.
  Æresdrap er et relativt nytt norsk ord og det tror jeg det er en grunn til.

  Takk for at du tar deg tid til å diskutere så mye med meg. Det tar tid for oss begge, men det er interessant.
  God natt 🙂

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s