Aabøs sikre viten

Dagbladets kommentator Stein Aabø skriver at «Regjeringen er strengere enn velgerne» i spørsmålet om privatisering av kommunale oppgaver. I samme kommentar skriver han at Klassekampen nylig «avslørte» at NHO Service driver en massiv PR-kampanje for å få kommuner til å sette tjenester ut på anbud (hvorfor gåseøyne – eller formulere seg slik at man trenger dem?). Oppblåste tall er et sentralt virkemiddel i denne kampanjen. Fagforbundet og Kommunenes sentralforbund bestrider NHO Service sine tall. «Der står striden akkurat nå,» skriver Aabø. Videre skriver han at det er den lange valgkampen som er i gang, «mellom partienes stedfortredere NHO og LO».

Nuvel. Jeg tror ikke noen kan gjøre krav på KS. Det er jo ikke et sentralt moment at de er kommunenes egen arbeidsgiverorganisajson – eller vent litt, det er det jo. Det betyr at i motsetning til Fagforbundet, så er det ikke mulig å hevde at de beskytter sine særinteresser dersom de bestrider tallene til NHO. Om noe, er det en (svak) indikasjon på at NHO faktisk tar feil når de får kritikk av KS.

Men det er ikke det verste. Aabø lar for så vidt spørsmålet om hvem som har rett når det gjelder kommunenes innsparingspotensial stå åpent. Det samme kan ikke sies når det gjelder spørsmålet om hva velgerne vil. Der lar han én av partene i det han omtaler som «striden» sitte med fasiten – for det er NHO som har produsert undersøkelsen Aabø bruker som premiss i sin kommentar. Blåmandag, Aabø?