5 gode grunner til at menn bør stemme SV

Flere medier har i det siste rapportert om at SV har svært ulik oppslutning hos menn og kvinner (0, 1, 2). Dette er forsåvidt gammelt nytt (3), men ikke desto mindre noe jeg som mann og SV-medlem synes er litt trist. Selv om jeg mener at SVs politikk på svært mange områder er så bra for samfunnet, at det burde være unødvendig å tenke «hva tjener jeg på det», har jeg i et beskjedent håp om å gi mannfolk noen gode argumenter til å stemme SV satt opp denne lista:

 1. SV vil kjempe for en tredeling av fødselspermisjonen
 2. Det er viktig både for forholdet mellom far og barn og for menns velferd at de får rett til å ta ut en betydelig andel av den tida foreldrene skal være hjemme med barna i det første leveåret. Jeg hører dessverre alt for ofte om kvinner som vil ha «hele permisjonen for seg selv».

 3. SV vil gi menn selvstendig opptjeningsrett til fødselspermisjon
 4. I dag blir fødselspenger utelukkende beregnet på grunnlag av mors inntekt. Dette rammer bl.a. en del studentforeldre spesielt hardt, fordi det er langt vanligere at hun studerer og han jobber enn omvendt. Dagens ordning er urettferdig og gammeldags, og SV vil gjøre noe med det. Som en kommentar til dette og forrige punkt: SV har i inneværende regjeringsperiode fått gjennomslag for en utvidelse av fedrekvoten og en mer rettferdig beregningsmodell.

 5. SV vil gjøre det lettere å finne en kjæreste på arbeidsplassen
 6. Vi opererer ikke med noen kjærestegaranti, og dette gjelder forsåvidt både for menn og kvinner, men det er et generelt problem i det norske samfunnet at yrkesvalg i så stor grad avhenger av kjønn. Selv om vi er et av verdens mest likestilte land på mange områder, har vi et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Hvilken utdanning og hvilket yrke vi velger avhenger i svært stor grad av hvilket kjønn vi har. SV ønsker å sette inn tiltak for å gjøre noe med dette. Som en positiv bieffekt vil de fleste menn få større muligheter til å finne en partner på arbeidsplassen 😉

 7. SV ønsker å lovfeste retten til lærlingplass.
 8. Vi har allerede tatt opp problemet knytta til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Det å få lærlingplass etter endt utdanning er like viktig enten du er kvinne eller mann, men problemet rammer flest unge menn, fordi det er i de yrkene de velger at problemet er størst.

 9. SV har en framtidsretta arbeidslivs- og næringspolitikk med gode løsninger for omstilling av dagens industri

Klimakrisa er over oss, og det er helt klart at mange av arbeidsplassene som i dag er knytta til oljeindustrien på lang sikt har dårlige utsikter. På grunn av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet rammer dette i størst grad menn, og slik vil det fortsette å være i lang tid. SV er for en aktiv satsing på utvikling av nye framtidsretta næringer. Norge er verdensledende på marin og offshore industri. Denne kompetansen skal vi ta med oss og bygge videre på når en ny næring skal utvikles: Eksemplet med havvindmøller er en inspirasjon og en pekepinn på hvor veien går (4). Ingen andre partier ser forskning, næringsutvikling og klimapolitikk i sammenheng på den måten SV gjør.

PS. Det er sant at det er mye av dette som ikke er så spennende om du er homofil, men der har vi til gjengjeld en imponerende historie å vise til.

6 responses to “5 gode grunner til at menn bør stemme SV

 1. Problemet med SV er at dere vil styre folks liv i størst mulig grad. Det er ekteparet som skal bestemme hvem som skal være hjemme av mor eller far – om faren vil være hjemme og moren nekter – ja da er det ekteskapet i mine øyne dødfødt fra starten.

  Jeg og min kone hadde relativt likestilte lønner så for oss var det samme hvem som var hjemme – men det hadde vært veldig ulikt så måtte vi valgt det som var best økonomisk. Sånn er bare livet.

  • Hva med dem som ikke er gift, da? Spøk til side, så er målet at det ikke skal spille noen rolle økonomisk. Da bør det heller ikke være et problem at far er hjemme noen uker.

 2. Hvem vil jobbe med kjæresten/kona/samboeren? er det ikke nok å leve med de etter jobb?

  • Tja, det kommer vel litt an på hvor man jobber. Det er vel mange som synes det kan bli litt voldsomt å se hverandre døgnet rundt, men det kan jo uansett være hyggelig med en flørt?

 3. 1,2 og 4 støtter jeg, 3 og 5 støtter jeg overhodet ikke.

  For det første sier jeg som Jokke Saedstrom at det blir litt i meste laget å omgås hverandre døgnet rundt. For det andre går denne politikken for det meste ut på å ta menn i verdiskapende yrker som gjør det bra.

  F.eks., hvorfor gjøres det ikke noe for å få få flere mannlige psykologer, for å ikke snakke om tiltak for at gutter skal gjøre det bedre på skolen?

  • Du tar meg nok litt vel alvorlig på punkt 3. Poenget var bare at man også som mann kan ha glede av et arbeidsmiljø som er mer variert. Jeg har selv jobba i Forsvaret ei lita stund, og den reine mannskulturen er ikke nødvendigvis noe å trakte etter.

   Punkt 5 handler, slik jeg ser det om å være i forkant av utviklinga. Dersom vi lar det skure og gå med den oljeavhengige industri- og servicenæringa kan omstillinga bli langt mer smertefull enn nødvendig. En offensiv politikk for satsing på klimariktig energi er positivt for menn som jobber i disse bransjene.

   Når det gjelder å få flere menn inn i tradisjonelle kvinneyrker er vi helt på linje. Selv om det ikke står noe eksplisitt i programmet er det også noe SV i regjering har vært opptatt av.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s