Frp – på parti med de rikeste!

To av Norges aller rikeste gir begge enorme bidrag til Frps valgkamp. Stein Erik Hagen og Christen Sveaas gir begge 2 millioner kroner. Tidligere har det blitt bekreftet at flere andre av Norges styrtrike finanselite investerer store summer for å få Frp til makta. Det er ikke uten grunn: Investeringen kan komme til å kaste godt av seg. Folk flest betaler ikke formueskatt, men denne skatteformen er nesten det eneste virkemidlet vi har for å få landets rikeste til å bidra til fellesskapet. Det er også bare tøys at formueskatten hemmer næringslivet. Den høyreekstreme tenketanken Heritage foundation roser  Norge for hvor lett det er å drive forretninger her (men Norge oppnår heldigvis bare en 28. plass på kåringen deres, der offentlige velferdstjenester gir negativt utslag), og Verdensbankens «Doing Business» rapport rangerer Norge som det 10. beste landet i verden for å drive forretninger. I Norden ligger vi foran både Sverige og Finland.

Frp har fått riking-gaver på 6,8 millioner så langt. Selv om partiet har lovet å gi fortløpende beskjed om hvem som gir og hvor mye, er det bortsett fra Stein Erik Hagens bidrag umulig å finne ut av hvem som har bidratt og hvor mye på Frps nettsider. Det er interessant  å merke seg at Frps velgere ikke ønsker disse skattelettene til dem som har mest fra før. De mener at alle skal bidra etter evne. Problemet er at det bare er partiene på venstresiden som har en slik skattepolitikk. Så hvor mye vil høyresidens rike onkler tjene på Frps gavepakke (basert på skattelistene for 2007)?

Stein Erik Hagen: Bidrag 2 millioner, sparer minst 10 millioner personlig per år, og betaler nesten utelukkende formueskatt. I tillegg vil de styrtrike barna hans tjene opp mot 90 millioner årlig i spart formueskatt. Barna flytter av skattemessige årsaker til Sveits.

Christen Sveaas: Bidrag 2 millioner, sparer høyst 25000 årlig personlig da han i praksis var nullskatteyter i 2007.

Øystein Stray Spetalen: Bidrag 250 000, sparer mer enn 10 millioner i formueskatt hvert år.

Herbjørn Hansson (reder): Bidrag 450 000, sparer 200 000 i formueskatt og minst 100 000 i toppskatt hvert år.

Sverre Hansen (oljeforretningsmann): Bidrag 500 000, sparer 450 000 i formueskatt og et mindre beløp i toppskatt hvert år.

Leif O. Høegh (reder): Bidrag 350 000. Vil spare ca 150 000 årlig i formueskatt. Er av skattemessige årsaker bosatt i Storbritannia.

Gjert Wilhelmsen (reder): Bidrag 300 000. Vil spare ca. 5 millioner årlig i formueskatt.

Arne Wilhelmsen (reder): Bidrag 300 000. Vil spare ca. 30 millioner årlig i formueskatt.

Hvis vi legger sammen det disse velstående menneskene har investert i Frp, utgjør det 4,15 millioner kroner. Hvis vi ser på hva de vil få igjen, utgjør det omtrent 150 millioner årlig bare for disse menneskene. Hvis vi ganger det med 4 år, utgjør det 600 millioner. Med milliardærenes rikdom følger ikke bare en bedre levestandard, men også en enorm makt til å styre utviklingen av næringer og forvalte folks arbeidsplasser. Der er skremmende at mange av dem som har slik makt ikke ser behovet for å bidra til samfunnets felleskasse. For en grundigere gjennomgang av skattelettene vil føre til for folk flest (fra 800 til ca 2000 kroner årlig) og milliardærer (i snitt 30 millioner i året per person), les SVs rapport om Høyre og Frps politikk. Rapporten tar utgangspunkt i hva Frp og Høyre har vært enige om i Stortinget. Til sammenligning vil Høyre og Frps fjerning av skattefradraget til fagorganiserte koste opp til 3600 kr i året for mange med helt vanlige inntekter. Dermed vil mange hundre tusen mennesker med alminnelig lønn, det er fristende å si «folk flest», få en reell skatteskjerpelse med en Frp/Høyre-regjering.

Høyre påstår ikke i samme grad som Frp at de er et parti for folk flest, men de er vanligvis flinke til å påpeke at Arbeiderpartiet får betydelig støtte fra LO, og mener at denne støtten blir vanskeligere å forsvare i lys av at høyresidens partier ikke lenger mottar støtte fra NHO (de mottar likevel støtte fra rederiforbundet).  Det finnes absolutt sider ved samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet det er verdt å kritisere, men man skal ikke glemme at LOs valg av partier som mottar støtte er basert på en omfattende prosess der det blir utarbeidet en liste med politiske krav gjennom organisasjonens medlemsorganer. SV mottar også støtte fra LO. Ser man på nettstedet partifinansiering.no, er det imidlertid tydelig at Høyre i lang tid og Frp fra og med forrige valg har mottatt bidrag fra private selskaper som langt overgår den støtten SV har mottatt fra LO-systemet. Ser man LOs støtte til venstresidens partier i sammenheng med Høyres store kapitalinntekter, som i 2005 var på 36 mill og i 2007 var på 10 mill, kan det nesten virke som om Høyre ønsker å være alene om rikdommen.

Høyre og Frp ønsker å flytte penger fra dem som engasjerer seg i forholdene på arbeidsplassen gjennom fagbevegelsen til dem som allerede er flinkest til å unngå bidrag til fellesskapet. Det er vanskelig å se at dette er en politikk for folk flest, men det er tydelig at de rikeste setter pris på støtten de får til sine krav om å slippe å bidra til vårt felles beste.

Oppdatering: Ingvild Reymert og Bård Vegard Solhjell har også skrevet om emnet, og Sigve Indregard har skrevet om hvor absurd det er å påstå at det er vanlig å måtte selge eiendeler for å betale eiendomsskatt.

Advertisements

35 responses to “Frp – på parti med de rikeste!

 1. Men du skriver ingenting om alle millionene LO gir til Arbeiderpartiet? Om jeg ikke husker feil, så var det vel 17 mill! Og det må også LO-medlemmer som IKKE stemmer på AP være med på. Ingen som spør om de er villige til å sponse AP, eller…
  Men dette gjelder jo et sosialdemokratisk (?) parti, så da gjelder vel ikke de samme reglene som for FRP??
  Det var viktigste grunn til at jeg i sin tid meldte meg ut fra LO. Ville ikke sponse et parti jeg ikke stmmer på!

  • Tvert i mot, Arnfinn. Hvis du hadde lest innlegget mitt grundigere ville du sett at jeg også skriver:

   at Arbeiderpartiet får betydelig støtte fra LO,

   Det finnes absolutt sider ved samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet det er verdt å kritisere, men man skal ikke glemme at LOs valg av partier som mottar støtte er basert på en omfattende prosess der det blir utarbeidet en liste med politiske krav gjennom organisasjonens medlemsorganer.

   Siden Frp unnlot å svare på de politiske kravene i 2005, er det ikke så rart at de ikke fikk støtte. Frps svar i 2009 viser at Frps politikk avviser LOs krav på noen svært viktige områder: Frp er mot landsomfattende tariffavtaler, de er mot solidaransvar, mot skattefradrag for fagforeningsmedlemskap, mot flere av LOs sentrale krav i arbeidsmiljølovgivninga og mot LOs miljøkrav, enda LO er relativt forsiktige på dette området. Jeg har ikke tid til å ta en fullstendig gjennomgang av de 41 svarene her og nå, men det er ganske tydelig at uenighetene mellom de kravene LO har utarbeidet på grunnlag av medlemsdebatten og Frp er svært stor. Formuleringen av kravene skjer gjennom medlemmenes deltakelse i sine foreninger og forbund, og gjennom beslutninger i LOs demokratisk valgte ledelsesorganer.

   Går man Frp i sømmene vil man se at de på en temmelig drastisk måte vil innskrenke arbeidstakerorganisasjonenes spillerom, og det er ikke bare LO som sier at Frps politikk er direkte fiendtlig mot arbeidstakerorganisasjonene. Samtidig påpeker en av landets ledende samfunnsøkonomer at fagbevegelsen har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av den norske økonomien. Ser du nøyere etter vil du også se at jeg ikke har noe problem med å innrømme at:

   SV mottar også støtte fra LO.

   Selv om jeg altså mener at LO samarbeider for tett med Arbeiderpartiet, på bekostning av samarbeid med andre partier som støtter LOs politikk, mener jeg at mønsteret i hvor partiene henter sin støtte er en klar indikasjon på hvem som vil få størst fordeler av at partienes programmer settes ut i live.

  • Jeg har ikke sagt noe om hvem som bør gi støtte til partiene, jeg har bare sagt at hvem som faktisk gjør det viser et tydelig mønster.

   • Det stemmer. Du har ikke sagt noe om hvem som br gjre det.
    Men, du sier noe om hvor galt det er at de som gir gjr det.

    Om de skulle la vre – hvem skulle da gitt i den optimale verden ?

    De som ikke har rd til det ?

   • Jeg sier forsåvidt heller ingen ting om hvor galt det er at de som gir, gjør det. Det jeg kritiserer er hvorfor de gjør det. Hovedpoenget er likevel at mens Frp presenterer seg som et parti for folk flest og tilhengere av store skatteletter, så vil folk flest ikke få noe særlig mindre i skatt. Svært mange med vanlige inntekter vil faktisk få mer.

    Spørsmålet om hvem som skulle gitt i den optimale verden synes jeg blir litt søkt. Dersom folk ønsker å gi støtte til et parti har jeg ikke noe ønske om å hindre det. Men jeg mener det er rett og rimelig at folk får vite om det, iallfall når gavene er så store som dette. 6,8 millioner er utvilsomt en betydelig andel av Frps valgkampbudsjett, og da er det jo absolutt interessant å vite hvem det er som ønsker at de skal vinne valget.

   • Saken er den at om noen vil bli kvitt denne regjeringen så må man bidra til det.
    De som kan bidra er de som har. Ikke de som ikke har.

    FRP kan ikke noe for hvem det er som gir dem penger.
    Men, de mottar pengene de får i gave slik at de kan jobbe mot det felles mål det er å bli kvitt regjeringen.

    Det betyr ikke at FRP er partiet for de rike. Det kan like gjerne være partiet for de som ikke vil ha Jens.
    FRP er det største partiet på den siden og dermed er det logisk å støtte dem.
    Høyre var det før og da var det Høyre som fikk den støtten.

    En annen ting er at listen over gaver ble til for å gjøre det offentlig slik at korrupsjon ble unngått.
    Å henge ut folk som gir lovlige penger til lovlige organisasjon og nærmest stemple dem som folkefiender er missbruk av denne listen og populisme.

    Partigaver er et nødvendig onde og så lenge det skjer i lovlige former bør man holde seg for god til å henge ut folk.

   • Det er påfallende at mange av de som gir støtte er svært rike og vil spare enorme mengder skattekroner. Hvis vi ser på argumentasjonen de som gir bruker, går den jo tross alt også ut på at de er glade for at Frp vil gi dem mindre skatt. Jeg har i så måte ingen problemer med å stå for påstanden om at Frp er et parti for de rike.

    Dersom det var slik at store folkelige bevegelser stilte seg positive til Frps politikk, ville vel Frp også fått organisasjonsstøtte? Om det var slik at det bare var sosialdemokratisk dominans i LO som utløste partistøtte og høyresida reelt sett ville ført en bedre politikk for arbeidstakerne, kunne vel de andre hovedsammenslutningene gått inn for å balansere LO? Men det gjør de ikke…

    Når det gjelder beskyldningen om uthenging vil jeg si: Vet du hva, disse folka har selv gått aktivt ut og flagga disse gavene gjennom medieutspill, da får de vær så god tåle at det blir satt søkelys på motivene deres også. Flere av dem har da også sagt rett ut at årsaken er at de håper å spare skatt!

    Når det er Frp som får brorparten av støtten, handler det nok i like stor grad om at de mener at det er Frp som har størst troverdighet i det spørsmålet de er mest opptatt av: Mer til dem som har mest fra før.

   • Hvor ung er du, Benjamin ?
    Har du ikke erfart dette ?
    NHO gav partistøtte før, de. Men, de så hvor galt det bar av sted og hvor dyrt det ble at de sluttet med det og håpet LO ville gjøre det samme.
    Det gjorde ikke LO og en voldsom skjevhet i demokratiet vårt oppstod.

    For å rette opp gir nå folk penger til den andre siden.
    Hvem kan gi tror du ? De med eller de uten penger ?

   • For det første har alderen min fint lite med dette å gjøre. For det andre står det i innlegget mitt at NHO avviklet partistøtten, så det vet jeg godt. Utgangspunktet for denne diskusjonen er heller ikke hvorvidt man bør gi partistøtte eller ikke. Prinsipielt mener jeg at partienes aktivitet bør finansieres gjennom medlemskontingenten.

    Når det er sagt synes jeg likevel det er interessant at venstresida får støtte fra arbeidstakerorganisasjoner med hundretusenvis av medlemmer, og at høyresida får støtte fra noen få rike onkler, som hver for seg bidrar med det et middelsstort LO-forbund er i stand til.

   • Ja – de rike onklene bidrar til at det er likhet i samfunnet.
    Slik at ikke bare en side kan drive valgkamp.
    Det redder demokratiet vårt.

 2. Det som skremmer meg mest er den ignoransen og naiviteten disse «ledere» åpenbart viser her overfor historiske knefall overfor ekstrem høyre partier for egen vinning.

  Også i Nazityskland støttet industriledere partiet som fant sine velgere blant vanlig folk som «bare» fryktet eller hatet alt fremmede som jøder, sigøynere homeseksuelle osv.

  Den økonomiske eliten trodde denne gangen at de bare kan overse disse onde trekk i SITT favorittparti.

  • Forskjellene på Frp og NSDAP er jo ikke helt ubetydelige, da. Jeg er likevel enig med deg i at mangelen på nestekjærlighet er ganske framtredende hos et parti som selv hevder å bygge på kristne grunnverdier og at partiet bidrar til å skape en fremmedfrykt som er helt ute av proporsjoner.

 3. Eksa har helt rett i sin sammenligning av Frp og NSDAP.Har hatt Tysk tv i bortimot 20 år og har sett nok av programmer om hvordan partipropagandaen ble laget til å genkjenne språket som ikke minst hirden til Frp bruker.Tar man S J omtale av muslimer og ikke vestlige i betraktning så er den forbløffende lik språket i filmen Der Ewige Jude,bare at nå har muslimen byttet plass med Jøden.Argumentet er det samme,nemlig at en viss gruppe folk skal ta over verden.Legger inn link til Filmen samt omtale. http://video.google.com/videoplay?docid=-5849499994484879153 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Eternal_Jew Mvh T J

 4. TJ
  Hadde du omtalt noen annen gruppe enn FRPerne på den måten ville du blitt kalt rasist!

 5. Vel Benjamin,

  det er merkelig at dere ikke ønsker å se at FrP baserer seg iallfall i en stor del i sin argumentasjon av innholdet og et språk som også nazistene i Tyskland stod for.
  Og helt riktig kaller vi dette rasisme.

  At FrP og «Demokratene» benytter seg av selve poltikkmønster er ikke jeg ansvarlig for.

  Men som historiebevisst og ansvarlig borger ville jeg skyve min økonomist grådighet til side og aldri støtte et parti som til de grader baserer seg på mistenkeliggjøring og diskriminering av minoriteter i vårt land.

  At en del av våre økonomiske ledere skyver moralske perspektiver til side i sitt ønske til gi minst mulig tilbake til samfunnet minner meg om tyske industrielle ledere som i etterkant ble betraktet som skamplett for det tyske samfunn.

  • Hei igjen

   Jeg er usikker på hvem du refererer til når du skriver «dere». Jeg er helt enig i at demoniseringen av muslimer ofte får en karakter som vanskelig kan karakteriseres som noe annet enn rasistisk. Det har jeg bl.a. skrevet om her.

   Når det gjelder Frp, er det helt åpenbart at de spiller på fremmedfrykt og rasisme. Jeg kommer umiddelbart på et par eksempler der Frp har brukt åpenbart rasistisk materiell eller retorikk.

   Denne rasistiske brosjyren

   Mustafa-brevet

   Det siste punktet er forsåvidt også en interessant parallell til Sions vises protokoller. Jeg har egentlig veldig liten interesse i å forsvare Frp på dette området, det jeg hintet til var først og fremst at sammenligninger med Nazi-Tyskland er et vanskelig grunnlag for debatt, jfr. Godwins lov. Jeg er også usikker på hvor treffende jeg synes sammenligningen er, men du kunne kanskje tenke deg å utdype? I forbindelse med researchen til innlegget om HRS gikk jeg gjennom ganske mye antisemittisk materiale, og jeg mener det utvilsomt er en stor forskjell på partiet Frps muslim- og innvandrerhets og NSDAPs jødehat. En del av sympatisørene deres på Dagbladets og VGs nettdebatter holder likevel et nivå som ikke er mye bedre.

   • Er det rasitisk å skrive «Gjerningsmannen var at utenlandsk opprinnelse» ?

    Nå er du hårsår. Bare for å illustrere det : Hvilken rase er utenlandsk ?

    Jeg hører stadig på nyhetene både på NRK og TV2 at Gjerningsmannen hadde mørk hudfarge. Eller utenlandsk utessende. Osv.

    Er NRK og TV2 like rasistiske ? Eller har de lov til å si det og FRP ikke ?

   • Nei, men kombinasjonen av bilde og tekst støtter et bilde av at alle gjerningsmenn har mørk hud. Mens brosjyren er generalisende er TV2 og NRKs opplysninger sanne i hvert spesifikt tilfelle. Men jeg har spurt meg om de ikke også burde fortelle at «gjerningsmannen var etnisk nordmann» når så er tilfelle.

   • Det er ofte de beskriver gjerningsmannen som av norsk utseende.

    Det er kanskje rasistisk å gjøre det, men ikke gjøre det den andre veien ?

    Saken er også, som er lett å glemme, at alle anmeldte voldtekter i Oslo tidligere i år ble begått av folk med ikke norsk utseende. Samtlige.

    Kanskje vi da bør ha litt fokus på om det er noe vi gjør feil i integreringsprosessen ? Kanskje vi bør informere de som kommer hit bedre ? Lære dem om lovene våre ? Lære dem at å gå i kort skjørt her er lov og at det er lov å se, men ikke røre osv ?
    Kanskje den provoserende overskriften ikke var rasistisk ment, men for å få igang en slik debatt ?

    • Jeg har nå slettet en del av tråden. Dels fordi den begynte å bli vel perifer mtp. tema, dels fordi opplysninger ble tatt ut av sin sammenheng og ikke presentert på en korrekt måte. Haakon mener overfallsvoldtekter. Av disse er det begått 41 de siste 3 årene, og det er korrekt at samtlige av gjerningsmennene har vært av utenlandsk opprinnelse. Når det gjelder voldtekter som generelt fenomen, begås det mer enn 16 000 av dem i Norge hvert år, og mørketallene er så store at generaliseringer frarådes på det sterkeste. Jeg gir siste ord om voldtekt i denne tråden til leder i Antirasistisk senter: Voldtekten kom ikke til Norge med innvandring.

   • Den latterlig snevre definisjonen av rasisme er en klassisk avsporing. Hvis du har lyst til å lese en seriøs definisjon av rasisme, vil jeg anbefale deg å ta en titt på Wikipedias artikkel om fenomenet. Generaliseringen er rasistisk uavhengig av motivasjonen.

    Nei, dersom gjerningsmannen har nordisk utseende blir det så å si utelukkende nevnt hvis det går ut en etterlysning. Når det gjelder voldtekter, lar jeg Knut Storberget svare for meg. Overfallsvoldtekter er grusomme forbrytelser, men vi etniske nordmenn har jaggu nok av dører å feie for sjøl.

   • Greit. Da får vi fortsette integrasjonen som før inntill ingen nordmenn gjør noe galt.

 6. Eksa

  Hva er det egentlig du balber om.
  For det første kan du holde Demokratene langt unna FRP.
  Det er en grunn til at Kleppe & co ble kastet på hue og ræva ut av FRP.

  Kan du gjøre meg en tjeneste ?
  Kan du gi meg en link ?
  Link til et sted der et Stortingforslag eller lovforslag fra FRP forskjellsbehandler folk ?

  Og – kanskje du kan fortelle meg en ting til :
  Hvorfor skal vi la uidentifiserte personer som selger stoff og ødelegger folk sine liv gå fritt i 10-15 år ?

 7. Med et «fellesskap» og en «solidarisk velferdsstat» som blør penger og ikke har noen på topp som setter sunne grenser, så er det stort rom for faktiske skateletter. Jeg trenger egentlig ikke betale mindre i skatt heller, jeg vil bare ikke jobbe for å betale trygda til de som ikke gidder. Slkt provoserer mange, og derfor ser de vel til andre partier som f.eks FRP.

  Er vel lov å være optimistisk antar jeg. Uansett synes jeg det er langt mer redelig at rikinger gir av egen vilje enn forholdet mellom LO og politikken.

 8. Haakon

  Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal holde FrP langt unna ”Demokratene”.
  Riktig er at Karl.I Hagen så det som tjenelig i en periode å kaste ut de verste (får jeg lov til å kalle dem >> rasister ?).

  Men i disse valgkamptider ser Jensen det vel som opportun å grave ut gamle emner for å fiske stemmer i det brune grumset her til lands.

  Det er ikke interessant hva som kommer som lovforslag men hva som drøftes offentlig i mediene.
  Det er der stemmer fiskes.
  Og da er det mye grums som finnes.

  Jeg skjønner ikke at folk (enten de er etnisk ren norske eller av noen annen opprinnelse) som selger dop skal gå fritt i 10-15 år.
  Hvilket norsk lov sier dette og hvilket parti støtter dette?

 9. Haha – så du mener et partis politikk og meninger kommer frem i blogger og ikke i partienes program og demokratiske vedtak på landsmøtene ?

 10. Haakon

  Det er enten noe du ikke vet eller du lyver om.
  Ikke alle anmeldte voldtekter i Oslo ble begått av folk med ikke norsk utseende.
  Du mener kanskje noen få (men også etter min mening alt for mange) på åpen gate?
  Du kjenner ikke til det tidoble antallet av voldtekter som ble begått på fester hjemme hos etnisk norske?

  Kanskje er det så vanlig at ingen avis gidder å skrive om det hver dag fordi folk flest ikke er interessert i å lese det ”helt vanlige”.
  Men historier om de andre selges mye bedre.

  At det blir/ble gjort feil i integreringsprosessen er vel alle enige i.
  Kjenner ikke alle kjeltringene våre lover men blåser i det?
  Har vi ikke mer forståelse for VÅRE egne kjeltringer som ”misforstå” jentenes atferd på fester, spesielt når begge er ruset?

 11. Tror nok det går litt i surr for Hååkon når han sammenligner et politisk parti med en etnisk folkegruppe,hadde det vært snakk om et annet etnisk folk enn nordmenn som hadde tatt Frp som inntekt for at nordmenn er et ondt og mindreverdig folkeslag ville et slikt argument ha vært gyldig.Dere i Frp bråker til stadighet om at det ikke er rasistisk å hetse eller det som værre er mot muslimer ol,vel hvordan ser de fleste muslimer ut?Forøvrig hva jeg blir kalt av folk som Haakon og meningfeller interesserer meg midt på ryggen jeg har bak meg et liv hvor fornærmelser av en slik karakter bare er som et myggstikk å regne.T J

 12. Jeg beklager at jeg bare så nyhetene på tv da det kom og de sa det var alle voldtekter, Benjamin.
  Akkurat som Aftenposten sier i sin link.

  Poenget er neppe om ikke-vestelige står for alle, 2/3-deler eller halvparten.

  Man må se på de som kommer hit og vurdere om vi er flinke nok til å integrere dem. Og, ved integrering mener jeg ikke at det å gi opp julemarkering på skolen var spesiellt inkluderende. Eller å slutte å synge «å du som metter liten fulg». Det er ikke det som gjør at ikke-vestelige føler seg hjemme i Norge.

  Vi kan gi opp alt, vi. Ikke bare navnet Jul, men hele ferie. Vi kan gi opp Påskeferien også, vi. Himmelfarten og Pinsen også. Vekk med dem. Og vi kan til og med gi opp nasjonalsangen der det i 7. vers står «Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! «. Vi kan til og med gi opp flagget. Der er det et kors midt i.
  Men – vil vi få en gjensidig respekt av det ?
  Vil de som kommer hit bli mer norske av det ?

  Man får respekt ikke av bare å få gaver, men også å bli stillt krav til. Som en skole. Om du får gode karakterer uansett hva du gjør, gjør man mye da ? Får du respekt for læreren ?
  Eller en jobb. Om man får bra lønn unasett om man gjør noe eller ikke, gjør man mye ? Får man
  respekt for jobben ?

  Vi vet at i land hvor ikke-vestlige innvandrere kommer fra så må det være 5 vitner som vitner i en rettsak om voldtekt. Og alle 5 må være menn. Kvinner er ikke godkjennte som vitner.
  Det er ikke så vanskelig å se for seg at antall domfelte for voldtekter i disse land ikke er så høye.

  Som jeg sa : Om ikke-vestelige står for 100%, 70% eller 50% er ikke så viktig. Det som er viktig er at de blir undervist i hvordan vi har det her. Hvordan vi har lover og regler. Hvilke friheter vi har OG hvilke rettigheter de har, og ikke minst må konene få vite hvilke rettigheter de har!

  Her har vi forsømt oss. Og Norge blir ikke bedre av å forsømme dette! Det blir derimot paralellsamfunn, ikke integrering.

  • Jeg gidder ikke ta den store innvandringsdebatten i kommentarfeltet til et innlegg som handler om hvem som er Frps viktigste støttespillere. Hvis det er den debatten du er interessert i å ta, kan du begynne å kommentere innlegget om Human Rights Service, i kommentarfeltet til den artikkelen.

   Alt som ikke holder seg til saken i denne tråden vil bli slettet (evt. flyttet, dersom den andre tråden kommer i gang).

   • Som jeg har sagt før, legger jeg meg ikke oppi hvem som bør støtte noen. Jeg sier bare at det er interessant å se hvem som støtter.

 13. Tilbakeping: Høyre: Samme vise i 60 år (minst) « Benjamin Endré Larsens blogg

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s