Klimaidé?

En forsker kommer med anbefalinger til tyske politikere i forkant av Forbundsdagsvalget i høst (1): Utslippskvoter for CO2 må kjøpes av de som produserer fossilt brensel. Kvotestørrelsen beregnes på bakgrunn av den mengden CO2 forbrenning av det produserte brenselet vil avgi. Personlig tror jeg utslippskvoter bør benyttes sammen med sektorvis fastsatte måltall for utslippsreduksjon, slik at man også får en overordnet, politisk styring. Men så lenge man skal bruke markedsmekanismer til å styre CO2-utslipp, har denne ideen noe besnærende ved seg. Ved at f.eks. oljeprodusentene må kjøpe klimakvoter for all olje de skal produsere, vil man for det første få presis styring. Det er relativt enkelt å beregne hvor mye CO2 forbrenning av en gitt brenselsmengde vil avgi, men det er langt vanskeligere å beregne faktiske utslipp hos hver enkelt sluttbruker. For det andre vil klimakostnadene bli oversiktlige allerede fra det tidspunktet der utvinning av brenselet planlegges, og prisen på brenselet vil samsvare direkte med klimakostnadene.

Utgangspunktet for forslaget er en frykt for at bl.a. utfasing av kjernekraftverk i Tyskland skal føre til ny oppblomstring i kullindustrien. Det er en klar parallell til norske forhold, der oljeindustrien nå kjemper desperat for å få åpnet nye områder for utvinning, med Frp som sitt ivrigste haleheng (2). Det er imidlertid helt åpenbart at Frps politikk ikke vil gi Nord-Norge et bærekraftig næringsliv på lang sikt (3, 4, 5). I den forbindelse kan det være greit å minne om at Frp tidligere har logret for oljeindustrien på en måte som ikke på noen måte ville gavne folk flest (6, 7, 8).

One response to “Klimaidé?

  1. Tilbakeping: Kull er tull « Benjamin Endré Larsens blogg

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s