Frekkhetens nådegave

To særdeles frekke utspill i rask rekkefølge:

Siv Jensen snakker om at Lofoten og Vesterålen må ha flere bein å stå på enn turisme, og Frp tar derfor til orde for å åpne gyteområdene til verdens siste store torskestamme for oljeeksperimenter så snart som overhodet mulig. Fiskerinæringen, som drives bærekraftig og med utgangspunkt i en fornybar ressurs, nevnes ikke med et ord. I en situasjon der vi har et akutt behov for å skifte til et klimamessig bærekraftig næringsliv vil hun kaste to bærekraftige næringer, turisme og fiskeri, på båten for å gi kommunene i Lofoten og Vesterålen hva? Kanskje eiendomsskatt fra noen få landanlegg i de 20 åra det tar å tømme oljefeltene, samtidig som en eventuell økning i oljerelaterte arbeidsplasser vil utarme kystfiskeriets rekrutteringsbase og kompetanse. Hvem vet hva som er igjen av de andre næringene når de 20 åra er over. I tillegg ser Frp bort fra nyskapende muligheter for et bærekraftig næringsliv. Frp hevder at de har en klimapolitikk, men det er vanskelig å se at den går ut på noe mer enn å forurense så mye som mulig. I tillegg heter det i Frps partiprogram at de vil:

Gi kommunene større økonomisk ansvar ved å redusere den statlige økonomiske utjevningen mellom kommunene og basere den på et objektivt, differensiert innbyggertilskudd.

Noe som i praksis betyr at nordnorske småkommuner kan se langt etter det samme tjenestetilbudet som kommuner på det sentrale Østlandet.

Så til den andre frekkheten: AUF presenterer Værmelding med Frp, som forsåvidt er sannferdig nok, og oppfordrer så folk til å stemme på Arbeiderpartiet, som nekter å fastsette nasjonale utslippsmål, tvinger gjennom drift av urensede gasskraftverk og ikke vil bestemme seg for om det skal utvinnes olje i Lofoten og Vesterålen før i 2010. Det er sikkert behagelig å slippe å bli konfrontert med et standpunkt i valgkampen, men særlig ærlig er det ikke.

Det er ikke rart at det blir politikerforakt av sånt.

16 responses to “Frekkhetens nådegave

 1. Hvorfor er dere i SV så skråsikre på at petroleumsvirksomhet og utnytting av fiskeressursene ikke går sammen? Kan dere dokumentere at oljevirksomhet noe sted i verden har ødelagt for fisken? 40 års oljevirksomhet i Nordsjøen og i Norskehavet er et glimrende bevis på det motsatte av det dere hevder. Jeg mener bestemt at det er mulig å høste av begge disse ressursene, uten at det ene skal ødelegge for det andre.

  De som tror at vi bare kan snu ryggen til de enorme energimengdene som ligger i petroleum lever i en drømmeverden. Selvsagt skal vi satse på fornybar energi, men jeg synes SV drømmer når de tror at vi bare kan stoppe all oljeproduksjon i dag og erstatte den med fornybar energi. Desverre greier man ikke å erstatte all fossil energi med grøn energi over natta slik SV ser ut til å mene at vi skal.

  Arbeiderpartiet innser at verden er avhengig av energi fra fossilt brennstoff i mange tiår framover, og satser derfor på fangst og lagring av CO2.

  Les hva jeg har skrevet på min blogg om dette: Vi bør sei ja til oljeboring i nord.

  • Se punkt 1.-4. i svaret til Jill. Når det gjelder IEAs beregninger av verdens energibehov, vil du også se av deres framskrivinger av energibruk at de forventer økning i bruken av kullkraft. IEA gir prognoser basert på den forbruksveksten vi ser i dag. Men den forbruksveksten er helt uforsvarlig. Verden tåler ikke 53% økning i energiforbruket fram til 2030. Med standpunktet ditt er vi så langt fra føre-var som det går an å komme. Fortsatt satsing på oljeindustrien vil:
   1. Ikke gi den prisveksten på energi som er nødvendig for at bærekraftige energiformer skal bli lønnsomt
   2. Tappe bærekraftig industri for kompetanse og kapital
   3. På grunn av kort tidshorisont gjennom 2. bygge ned den næringsvirksomheten som skal sikre arbeidsplasser og bosetting i Nord-Norge i hundrevis av år

 2. Det vil bli plass både til fiskere og oljeboring
  i Lofoten.Aldrig har det vært mer fisk langs
  Norskekysten som nå.Oljeboring i Lofoten vil
  gi mange nye arbeidsplasser ,stoppe noe av
  fraflyttingen fra Nord Norge og gi Norge
  nye inntekter.Det bør startes oljeboring
  uten for Lofoten og Jan Mayen så fort
  som mulig.

  JILL
  a

  • 1. Oljeindustrien gir ikke arbeidsplasser i Nord-Norge. Melkøya-prosjektet har vist det.
   2. Nordsjøen er som havområde av en helt annen karakter enn Lofoten og Vesterålen. Mens hele Nordsjøen er grunn, er fiskeområdene og områdene det skal utvinnes olje i bare ei tynn stripe langs kysten i Lofoten og Vesterålen.
   3. På grunn av 2. vil turisme uansett rammes.
   4. Selv om det skulle være forsvarlig fra et fiskeristandpunkt å drive oljevirksomhet parallelt, er det umoralsk å bidra til økte opphoping av CO2 i atmosfæren ved å slippe enda mer fossilt brennstoff ut på markedet. Hvis ikke en gang verdens rikeste land er villig til å ta kostnadene ved en overgang til en bærekraftig økonomi, hvem er det da vi tror skal være det?

   • Jeg er glad for at du i pkt 4 åpner opp for at det kan være mulig å få til en sameksistens mellom fisk og olje.

    Verden skriker etter energi. Mye av den energien sitter Norge på.

    Jeg sier det igjen, Ap satser på fangst og lagring av CO2 fordi det er et faktum at verden er avhengig av fossil energi i mange tiår framover enda.

 3. Det er ikke snakk om at noen kommuner får noen kroner i eiendomsskatt.
  Hva har Nordsjøen gitt Norge ? Noen kroner i eiendomsskatt i Stavanger, liksom ?

  Vi snakker rett og slett om velferd. Gamnle, syke, pensjoner, fødselsperminsjoner, infrastruktur, subsidier, overføringer, uhjelp. Alt skal betales.
  Og da må staten ha penger.
  Nå som staten aktivt ( og bejublet av venstresiden ) jager de store skatteyterne er behovet for mer kapital til statskassen økende.

  Det er bare tull å snakke om noen kroner i eiendomsskatt. Det er ikke derfor Høyre og FRP vil ha oljeboring. Det er for fremtidige generasjoners velferd.

  Videre : AP tørr ikke ta standpunkt i denne saken før etter valget. Feigt som få. De andre klarer å ta standpunkt. H og FRP for, V, KRF, SP, SV mot.
  Men AP – de tørr ikke. De vil ikke miste miljøstemmer, for alle vet at AP kommer til å si ja til boring. De bare utsetter det. Feigingner.

  Og enda værre : Kristin Halvorsen sier at det ikke er noen sak å trekke seg fra en regjering som sier ja til oljebording i nord.
  SV kommer til å være med.

  Og FRP skal få skylda.
  Som vanlig – dere sosialister har det i kjeften og når det kommer til handling så blir dere med alikevel….

  • Her synes jeg du våser mye, Håkon. Industrien som forsyner oljeindustrien med materiell og kompetanse er for lengst på plass. Slike arbeidsplasser kommer aldri i Nord-Norge, det er i beste fall snakk om å bevare driften slik den er i bedrifter langs vestlandskysten. Men det er akkurat den samme industrien og kompetansemiljøene vi trenger for å utvikle nye, bærekraftige energiformer, som f.eks. havvindmøller og bølgekraft. I stedet for å ta inn over seg alvoret i klimautfordringene vil Frp og Ap høste kortsiktig gevinst av olja. Det handler om å skape kapasitet og lønnsomhet i framtidas industrier – det er der velferden skal skapes på sikt.

   Og jo, selv Høyre innser at det bare er noen kroner i eiendomsskatt. Vilkårene for næringsvirksomhet i Norge er særdeles gode. Formueskatten er langt lavere enn gjennomsnittlig avkastning på kapital. I løpet av noen dager har to redere snakket om å flagge hjem skip (Siem, Fredriksen). Hvorfor skal Frp’ere alltid svartmale alt?

  • Dette var ikke akkurat saklig, Eddy. Hvis du ikke har mer kjøtt på beina enn dette, kan du godt la være å kommentere.

 4. Vet ikke helt hvem som har frekkhetens nådegave jeg. Du skriver at det eneste kommunene i Lofoten og Vesterålen kan tjene på slik aktivitet er eiendomsskatt. Det TYPISK sosialistisk tankegods! Gidder ikke å være med på å skape noe, bare beskatte det. Snakk om å slakte gullgåsa! Har du ikke tenkt på hvilke enorme ringvirkninger slik drift vil få i området? Det vil bli enormt mange arbeidsplasser slik at vi på Østlandet ikke trenger å subsidiere kommunene der opp!

 5. FISK I OLJE ER VELDIG GODT BEJAMIN.HE HE DEN STOR STYGGE KAPITALISTISKE OLJE INDUSTRIEN SKAL SELVKLART HA MEGET STRENGE MILJØ KRAV.DETTE GÅR BRA.INSTALASJONENE SKAL STÅ PÅ HAV BUNNEN.ETTER Å HA STUDERT ALLE DATA ETTER STORE OLJE UTBLÅSNINGER OG OLJE UTSLIPP ER DET 5 ÅR ETTER KATASTOFEN INGEN STORE PROBLEMER I MILJØET.LES OG LÆR.VERDEN TRENGER OLJE.VI HAR DEN.DET ER VERDT SJANSEN.LANDSDELEN VÅR TRENGER SÅRT ARBEIDSPLASSER.SV ØNSKER IKKE OLJE UTVINNING, IKKE VIND MØLLER ,IKKE VANNKRAFT VERK,IKKE MOTORVEIER,MEN BÆRBAR PC OG CAFFE LATTE LIKER DE VELDIG GODT.DET ER ETTER ELLER ANNET SOM IKKE HENGER PÅ GREIP MED SV

  • Hei Ida. Slitsomt med så mye store bokstaver… Se Svar til Jill og Odd. Ellers tillegger du SV mange meninger vi ikke har. Les gjerne partiprogrammet.

 6. JEG ØNSKER MEG FØRST OG FREMST EN GLITRENDE POLITIKER SOM OBAMA, BARE SÅ DET ER SAGT. Siv er så uelegant politisk at jeg ikke helt tar henne på alvor.
  Det frekkeste med Siv Jensen er at hun mener velgerne er så dumme.Derfor forteller hun dene ene røverhistorien etter den andre. Men å undervurdere velgerne er farlig, det er jo ikke landets «kommende» førstedame verdig. Men skrekk og gru, det er det verste med hele valget, tenk å få en så udannet, så lite samlende og på mange områder, en så kunnskapsløs harrydame som landets politiske leder. Sivs valgkamp handler ikke om FRP-politikk, men kjappe, lettfattelige slagord som er ok viss en er stand-up-komiker, men det er hun jo ikke, for hun er slett ikke morsom, bare kjedelig og traurig og fryktelig sur.
  Ja, dette var usaklig og personlig slemt, men noen må jo tørre å si det: For en skam for oss alle viss hun skal ut i verden å representere NOrge, denne kjente kjeftesmella. Håper hun har litt sans for humor! Men dette er objektivt sant, hvorfor kan hun ikke snakke til folk med respekt, velgere forstår langt mer enn korte, ofte tåpelige og av og til løgnaktige påstander som ikke er ment for noe annet enn å kapre akkurat de velgerne som kjøper tullet hennes.
  Det aller rareste i denne valgkampen er at det er så mange rare mennesker som kanskje skal stemme FRP.
  FRP jobber milliarder av kroner inn i lommene til Norges rikeste, ja dette lover Siv viss de får makten. Yndlingen hennes er den supersure og bortskjemte RIMI-Hagen. Siv vil ha bort minstelønnsordninger og vil ha folk bort fra fagforeningene som bl.a har sikret arbeidere i Norge minstelønn.
  Er det ikke rart at de velgerne som trenger pengene sine aller mest, de lavtlønte og de med middelsinntekt, velger det partiet som faktisk lover dem MINDRE lønn.
  Derfor tror jeg nok at FRP ikke er et parti, men en sekt som snart lar hver 3. nordmann knele for seg. For er det ikke litt pussig, FRP-velgerne svelger alt rått fra FRP-politikernes munner. Og i disse munnene er det verken fisk, norske poteter eller grønnsaker, bare olje. Og skal vi dømme ut fra Sivs oljekritikk av den sittende regjeringen, og FRPs landbruks- og fiskeripolitikk, vil vi ende opp med null egenprodusert mat her til lands, og store mengder olje. Mat, vann og ny enrgi er framtiden, med FRP går vi 50 år tilbake i tid. MINST!
  Et hvert parti, utenom høyre som har solgt sjelen sin, er bedre å stemme på enn det uansvarlige gamblerpartiet FRP.
  Siv passer forresten best til å være pølsesjef på Bø. Kanskje en kunne opprette en slik komite på Stortinget. Så slapp hun å rote det så skrekkelig til for alle oss andre. Og bevares, mine skattepenger skal fortsatt bidra til lønna hennes. Hun må jo ha noe å leve av. Bevares, vi skal sannelig verne minstelønna, ikke noe knussel
  🙂

 7. Tilbakeping: Klimaidé? « Benjamin Endré Larsens blogg

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s